מאמר דניאל – חיזוק על אמונה וביטחון מאת הבעל שם טוב ורבי נחמן

רבי נחמן הקדוש היה אומר, כשם שאתה מאמין שיכולים לקלקל כך תאמין שיכולים לתקן…
ובאמת כך הם פני הדברים, לעיתים אדם מרוב מעשיו חושב שהוא רחוק מאת ה’ ושכבר אין לו שום סיכוי לתקן את מעשיו.. אך טעות גדולה היא, מכיוון שזאת רק עצת היצר הרע להרחיקו ולהפילו בייאוש ובעצבות..
וכדברי הבעל שם טוב הקדוש שהיה אומר, יהודי לעולם אינו בודד ואינו לבד. כיוון שלכל מקום שהוא הולך, ה’ יתברך נמצא איתו. יד ביד..
שתפו לזיכוי הרבים…