סגולות לעצירת המגיפה

סגולות לעצירת המגיפה: המגיפה מתפשטת בארץ, ומספר החולים מזנק מרגע לרגע.

ראשית כל להרבות באהבת חינם ולעזור אחד לשני ולהיות באחדות ואחווה. ובנוסף השתדלו בדברים הבאים:

1. קריאת פיטום הקטורת לחצו כאן

2. קריאת פרקי תהילים לחצו כאן

3. להגיד מזמור לתודה ולהודות לה’ לחצו כאן

4. לא לדבר לשון הרע ולהרבות באהבת חינם.

5. להישמע להוראות משרד הבריאות ולא לזלזל. ונשמרתם לכם לנפשותיכם.

6. להתפלל ולבקש מה’ רחמים ושתיעצר המגיפה. לחצו כאן

7. “לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה” השבת היא המקור לברכה ולשמירה הגדולה ביותר.

8. להרבות בחסד במיוחד בימים האלה של חג הפסח. לחפש אנשים שאין להם כיצד לקיים את החג.

9. קריאת שיר השירים באשמורת הבוקר.

10. סור מרע ועשה טוב. לסור מההרגלים הרעים ולהתחיל לצעוד בדרך טובה ולהרבות במעשים טובים.

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלוהי אבותי, שתשלח במהרה מן השמים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל עמך – חולי ישראל. 

אנא שתפו לזיכוי הרבים.