עדיין אין תגובות

הילד הקטן שרצה לאכול גלידה

סיפור עם מוסר גדול ביותר!
לא לשפוט על פי מראה עין…

לפרסם תגובה