עדיין אין תגובות

נפלתם לעצבות וייאוש? כנסו זה בשבילכם!!

עצת היצר הרע, כפי שמסביר רבי נחמן מברסלב היא להפיל האדם בייאוש ועצבות לאחר החטא. עד כדי כך שמראה לאדם כביכול איזה רחוק הוא מה’ ונותן לאדם להתייאש וליפול לעצבות שאין ה” רוצה לשמוע לתפילתו עד כדי כך שהיצר הרע גורם לאדם לוותר על תפילה לה’ ולעשות תשובה על החטא..

העצה הכי גדולה היא לא להיכנס לעצבות ולא לחשוב שה’ לא רוצה לשמוע לתפילתנו.. אלא לעשות 3 דברים והם:

  1. לדעת מה העבירה ולהצטער עליה לעשות וידוי וחרטה.
  2. לקבל על עצמנו יותר לא לעשות זאת.. ולבדוק איך אפשר להתרחק מהעבירה ומדברים שמובילים אליה..
  3. להשתדל להתגבר על היצר הרע בכך שילמד תורה, יתחזק במעשה חסד וזיכוי הרבים, הגמרא אומרת אם יצר הרע בא על האדם ילמד תורה, ואם לא עזר, יקרא קריאת שמע, ולא עזר? יזכר ביום המיתה.. ביום המוות בו כולם צריכים לתת דין וחשבון לה’..

אהבתם? שתפו אחרים.. בכפתור השיתוף למטה

לפרסם תגובה