עדיין אין תגובות

סגולת שביעי של פסח כנסו

ישנם שני דברים הקשים כקריעת ים סוף – זיווג ופרנסה. דמיינו לעצמכם את גודל הנס שהיה לעם ישראל בשיא הפחד והלחץ, כשהמצרים רודפים אחריהם ואז ברגע הכי לא צפוי הקב”ה מתגלה וקורע את ים סוף.. הישועה מגיעה מהמקום הכי לא צפוי !! מי היה מאמין שדווקא הים יפתח פתאום בשניה והישועה תגיע..

ישנן כמה מסרים לחיים :
לעיתים אדם עושה את כל ההשתדלויות שיש, ולכאורה אין לו כבר מה לעשות והוא נכנס לייאוש ועצבות.. אבל דווקא אז הוא צריך להרים ראשו לשמיים להקב”ה ולצעוק מעומק הלב “אבא תעזור לי”

דווקא ברגעים הכי מיואשים שלנו, הקב”ה קורע את הים עבורנו. זה בדיוק מה שקרה בשביעי של פסח, וזו בדיוק הסיבה המצויה במקורות הקדושים סגולה נפלאה לפתיחת המזל ולשחרור החסימות כולן – בפרט לשני ניסיונות קשים של זיווג ופרנסה, שעל שניהם נכתב כי הם ‘קשים כקריעת ים סוף’:

סגולת החג

נאמר בשירת הים:
“אז ישיר משה את השירה הזאת” – הסגולה היא לקרוא את שירת הים בכוונה גדולה בחצות של ליל שביעי של פסח (יום רביעי 15.4.20 בשעה 12:40-12:43 בערך כלומר בליל החג עצמו בחצות הלילה.. ויש כאלה הנוהגים לקרוא את שירת הים בעלות השחר באשמורת הבוקר). בשירת הים ישנם סודות גדולים לעניין הזיווג, ואין הדבר אמור רק על רווקים ורווקות וגרושים וגרושות כי אם גם על זוגות נשואים שזקוקים לשלום בית, אהבה ואחווה ביניהם. 
וגם סוד שירת הים: לתקן את המחשבות השליליות ולהעלותן אל מעייני החוכמה ולזכות לחכמה ויראת שמיים.
כתוב בספרי המקובלים כי שביעי של פסח הוא הזמן שבו נבקעו לא רק מי ים סוף, כי גם מעיינות החוכמה. וכשם שעם ישראל ניצל מן המים הזידונים אז, כך בכוחנו להינצל כיום מכל המחשבות השליליות שמקיפות אותנו.
מיד לאחר אמירת שירת הים, אפשר להתפלל על השידוך ולבקש מהקב”ה שיצליח את הזיווג שלנו ושיצליח את שלום הבית שלנו (לנשואים) ושיצליח פרנסתנו…
ויבקש מה’ בקשות ויקבל על עצמו קבלות רוחניות להתחזק יותר בקדושה בצניעות ביראת ה’ שמירת שבת כשרות תפילה כל אחד ועניינו ברוחניות..
וכך בזכות זה ה’ יושיע כל אחד ואחד

חג שמח🙏🙏🙏

לפרסם תגובה