עדיין אין תגובות

הילדה הקטנה שאיבדה את כספה ברכבת וסוחר הנעליים – סיפור מרגש!!

סיפורה של ילדה קטנה שאיבדה את כספה ברחוב וסוחר הנעליים העני שהצילה
מרגש !!

לפרסם תגובה