עדיין אין תגובות

אפילו זוג גרביים אי אפשר לקחת איתנו לעולם הבא

אפילו זוג גרביים אי אפשר לקחת איתנו לעולם הבא

לפרסם תגובה