עדיין אין תגובות

סיפור על החפץ חיים פרשת תרומה

בשעה שעמד החפץ חיים להקים את בנין הישיבה שלו, בא אליו יהודי אחד ואמר לו: רבי! השם יתברך חנן אותי  בעושר, ורוצה אני לזכות במצוה הגדולה להקים את בנין הישיבה מכספי בלבד, השיב לו החפץ חיים: כוונתך רצויה, ויגמלך ה’ בעד מחשבתך הטובה, אבל את הצעתך אינני יכול לקבל, בנין ישיבה, ומקום תורה, מצוה היא, וצריך לתת אפשרות לכל יהודי להשתתף בה, וכך מצינו במשכן, שהקב”ה אמר: “מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי” אף על פי שלפי חז”ל היה ביכולתו של כל אחד מישראל להקים המשכן, מכל מקום התורה ציוותה: “מאת כל איש” כדי שיהיה לכל אדם מישראל חלק בהקמת המשכן.

עוד חידושים על הפרשה:

טעם סמיכות פרשת תרומה לפרשת משפטים, מסביר האור החיים הק’, כי כדי לקיים מצוות צדקה, צריכים לדעת אם הכסף שהוא נותן נמצא אצלו בצדק ובמשפט.

ויקחו לי תרומה. הקשו המפרשים שהיה צריך להיות כתוב ויתנו, ומתרצים כי חז”ל אומרים שיותר ממה שהעשיר נותן לעני, העני נותן לעשיר, שעל ידי קבלת העני יכול העשיר לקיים מצוה גדולה של צדקה, וזה הפירוש של “ויקחו“, שעצם הנתינה הוא בעצם לקיחה.

אהבתם? שתפו את הקישור

שבת שלום🙏🙏

 

לפרסם תגובה