עדיין אין תגובות

תוספות לתפילה בפסח

בס”ד

מתפללים רגיל כמו כל שחרית.

ברצה מוסיפים יעלה ויבוא

אומרים הלל בדילוג ללא ברכה.

מוציאים ספר תורה

עושים מוסף לחול המועד כמו כל חג

לא לשכוח שהתחלנו להגיד ברכנו במקום ברך עלינו.

והתחלנו להגיד מוריד הטל. במקום משיב הרוח ומוריד הגשם..

מי ששכח לברך ברכת האילנות. יש לברך עד סוף חודש ניסן.

 

 

 

לפרסם תגובה