עדיין אין תגובות

“הוא היה אומר” – חידוש לפרקי אבות

בימי ספירת העומר, נוהגים להגיד וללמוד פרקי אבות.

הרבה פעמים נאמר “הוא היה אומר”

ומהי הכוונה של הדברים?

“הוא” – קודם כל הוא היה עושה את הדבר

ואז ” היה אומר ” קודם כל היה הרב עושה בעצמו, מראה דוגמה אישית, ולאחר מכן אומר.

כי אי אפשר להנהיג אחרים במשהו שאתה עצמך לא נוהג.

לדוגמה מורה שמבקש מתלמידיו לעמוד בזמנים, לא יכול המורה בעצמו לאחר ולא לעמוד בזמנים. הוא צריך להוות דוגמה אישית.

שתפו לזיכוי הרבים

לפרסם תגובה