תוספות לתפילה בפסח

בס”ד מתפללים רגיל כמו כל שחרית. ברצה מוסיפים יעלה ויבוא אומרים הלל בדילוג ללא ברכה. מוציאים ספר תורה עושים מוסף לחול המועד כמו כל חג לא לשכוח שהתחלנו להגיד ברכנו במקום ברך עלינו. והתחלנו להגיד מוריד הטל. במקום משיב הרוח ומוריד הגשם.. מי ששכח לברך ברכת האילנות. יש לברך עד...

המשך לקרוא

תענית בכורות – לשנה שערב פסח שחל בשבת

ערב פסח שחל להיות בשבת, יש פוסקים שמצריכים את הבכורים להקדים התענית ליום חמישי. ויש חולקים ואומרים שהואיל ונדחה התענית ממקומו, שאי אפשר להתענות בשבת, ידחה לגמרי, ואין צורך להתענות כלל. ואף על פי שמרן השלחן ערוך פסק כדעה אחרונה להקל, וכן הוא מעיקר הדין, מכל מקום אם אפשר לבכורות...

המשך לקרוא

סגולה לערב פסח מאת רבי שמשון מאוסטרופולי

סגולה נפלאה לקריאה בערב פסח, הועתקה מכתבי הקודש של המקובל רבינו שמשון מאסטרופולייא ז”ל, הי”ד. סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו,...

המשך לקרוא

קבלות לחג הפסח מהשיעור של האדמור הרי”ף יאשיהו פינטו שליט”א כנסו

קבלות לחג הפסח מהשיעור של האדמור הרי”ף יאשיהו פינטו שליט”א: איסור דיבור ושמיעת לשון הרע. לב נקי וטהור. כבוד תלמידי חכמים. למחוק את המחשבה המודפסת כלל ועיקר. צדקה בכל הכח. לבדוק מה חסר למשפחה, לקרובים ולרחוקים. איסור עשיית חג במצלמה ובאינטרנט. בגדים לבנים בחג. בנות ישראל להקפיד במקווה. איסור על...

המשך לקרוא